II Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy

Komunikaty dyrektora


1. Harmonogram egzaminów poprawkowych

Egzamin maturalny, część pisemna - 20 sierpnia 2019 (wtorek), godzina 8:00;

Egzamin poprawkowy dla uczniów kla 1-3 - 22 sierpnia 2019 (czwartek), godzina 8:00 - matematyka, 23 sierpnia 2019 (piątek), godzina 8:00 - j. angielski;

 

2. Zarządzenie nr 2 /2018/2019 z dnia 21 września 2018 r. Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019

1. Na podstawie przepisów § 5 ust 1 i 2 oraz § 6a ust 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. nr 46, poz. 432 z późniejszymi zmianami) Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, ustala w roku szkolnym 2018/2019 następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

 

dzień 02 listopada 2018 roku
dzień 02 maja 2019 roku
dzień 08 maja 2019 r.

 

2. W tych dniach uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach wychowawczo – opiekuńczych organizowanych przez szkołę.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia

 

3. Organizacja zajęć w dniach, w których zostają skrócone lekcje:

do lekcji 4 długość zajęć bez zmian, następnie:
 
- lekcja 5: 11.30 - 12.00
- lekcja 6: 12.05 - 12.35
- lekcja 7: 12.40 - 13.10
- lekcja 8: 13.15 - 13.45.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Najważniejsze bieżące projekty:   Współpracujemy między innymi z:   Hosting:  
erasmus1 ZSQUAD logo szkola z klasa 20
Podniesienie jakosci logo
 talenty
 
uniwersytet logo wroclaw PolitechnikaWroclawska Uniwersytet SWPS uniwersytet przyrodniczy wroclaw WyzszaSzkolaHumanistyczna   datanet aktualne  
inne    .  .  .  .   pozostali           Copyright© by II LO w Oleśnicy
.. . .  .  . . .   . . . . .