+48 71 314 22 22

  ePUAP

  Elektroniczna skrzynka ePUAP

  Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy informuje, że szkoła posiada Elektrniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP. Za pomocą tej skrzynki osoby posiadające bezpieczny podpis elektroniczny (weryfikowany za pomocą kwalifikowanego certyfikatu) mogą załatwić wytypowaną sprawę bez konieczności osobistego stawiennictwa w jednostce, o ile przepisy obowiązującego prawa nie stanowią inaczej.

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza jednostki, została założona na platformie e-PUAP: www.epuap.gov.pl. Wypełnienie formularza (wniosku) za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej jednostki, możliwe jest po wcześniejszym założeniu konta na stronie: www.epuap.gov.pl.

  Adres elektronicznej skrzynki podawczej: iiloolesnica/Domyslna

  Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

  1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;

  2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy sekretariatu szkoły (7:30-16:30) przy ul. Wojska Polskiego nr 56 w Oleśnicy na następujących nośnikach danych:

  a. Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
  b. Płyta CD-RW

  Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru. Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Placówki:

  3. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym

  4. Akceptowalne formaty załączników to:

  – DOC, RTF
  – XLS
  – CSV
  – TXT
  – GIF, TIF, BMP, JPG
  – PDF
  – ZIP

  5. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

  6. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.