+48 71 314 22 22
  fjc

  Fizyka jest ciekawa
  Celem projektu „Fizyka jest ciekawa” jest rozwój umiejętności uczniów liceów ogólnokształcących w zakresie kompetencji kluczowych w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych, głównie fizyki.
  Jego realizację umożliwia wykorzystanie nowatorskiej pomocy edukacyjnej, opracowanej z myślą o usprawnieniu nauczania przedmiotów ścisłych. Dzięki zestawom dydaktyczno-edukacyjnym przedstawiamy uczniom wiedzę teoretyczną w ciekawy sposób, wskazując jej praktyczne zastosowanie. W ramach projektu przekazaliśmy nasze specjalne „zestawy w walizkach” w ręce młodych adeptów fizyki. 

  Mamy nadzieję, że poprzez empiryzm uda nam się rozbudzić w młodych ludziach zainteresowanie fizyką i tym samym zachęcić ich do nauki na kierunkach matematyczno-przyrodniczych, jak również zapewnić lepsze przygotowanie na studia techniczne.

  Do naszego projektu zaprosiliśmy 70 szkół z trzech województw: lubuskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego, gdzie procent zdawalności matury z fizyki jest najniższy w Polsce. Zakładamy, że ze wsparcia w każdej ze szkół na zajęciach lekcyjnych skorzysta co najmniej 70 uczniów z trzech działów (klasy I) i minimum 15 uczniów (klasy I) w ramach koła naukowego.

  Projekt „Fizyka jest ciekawa” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i obejmuje 70 wybranych liceów z 3 województw: lubuskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego. Każda ze szkół została doposażona w sprzęt potrzebny do jego realizacji i wdrożenia. W 70 pracowniach fizycznych pojawiło się po 5 notebooków wraz z zestawem pomocy dydaktycznych, drukarka oraz zestawy do pracy – materiały do doświadczeń, płyty CD z pokazami doświadczeń z poznańskiego UAM i programy multimedialne. Uczniowie I klas i ich nauczyciele będą mogli wykorzystywać nowoczesne pomoce dydaktyczne w nauce i nauczaniu fizyki również po zakończeniu projektu.

  Podczas szkolnych lekcji fizyki zestaw dydaktyczno-edukacyjny umożliwia przeprowadzenie komputerowej analizy wraz z wizualizacją wyników eksperymentów badawczych. Projekt „Fizyka jest ciekawa” współfinansuje utworzenie tematycznych kół naukowych, jak również współpracę z wiodącymi uczelniami technicznymi (Uniwersytet Wrocławski, Politechnika Poznańska oraz Wydział Fizyki Uniwersytetu w Poznaniu) i organizację konkursów naukowych. Wszystkie działania przyczynią się do rozbudzenia ciekawości badawczej uczniów oraz zwiększenia umiejętności pracy w grupie.


  II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy bierze udział w projekcie „Fizyka jest ciekawa”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestniczy w nim ponad 5 tysięcy uczniów z województw wielkopolskiego, lubuskiego i dolnośląskiego. Dzięki temu mają okazję osobiście przekonać się, że fizyka, to fascynująca przygoda. Wśród nich znaleźli się również nasi podopieczni, którzy już od ponad dwóch lat odkrywają nowe, przyjazne oblicze fizyki.
  W ramach projektu „Fizyka jest ciekawa” nasza szkoła otrzymała zestaw 5 laptopów, drukarkę oraz 20 pomocy dydaktycznych – SOND (Skomputeryzowane Oprzyrządowanie Nowoczesnego Dydaktyka). Są to zestawy, mające ułatwić przeprowadzanie doświadczeń z fizyki w ramach szkolnych zajęć. Każde urządzenie służy do innego typu badań, uatrakcyjniając tym samym wiele lekcji. Wartość otrzymanych pomocy dydaktycznych przekracza 90 000 zł.
  W dniach 24-26 marca 2012 roku opiekun projektu z naszej szkoły, pan Krzysztof Burdka, będzie uczestniczył w konferencji podsumowującej to ponad dwuletnie przedsięwzięcie. Będzie ona połączona z warsztatami metodycznymi, które z pewnością pomogą pogłębić pasję do fizyki wśród naszych uczniów.