II Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy

PODSUMOWANIE POLSKIEJ CZĘŚĆI PROJEKTU ERASMUS+

ERASMUS Za nami pierwsza część projektu badawczego "The water: a heritage to be protected" (Woda jako dziedzictwo podlegające ochronie), realizowanego w ramach programu Erasmus+, do którego przystąpiło II LO w Oleśnicy razem z partnerami z Francji i Finlandii. Projekt będzie realizowany w latach 2019-2021. Uczestnikami przedsięwzięcia są: Lycée d'Enseignement Général et Technologique Agricole z francuskiego Laval oraz fińska Peimarin koulutuskuntayhtymä, Ammattiopisto Livia, Pemarns samkommun för utbildning, Yrkesinstitut Livia z miejscowości Piikkiö niedaleko Turku.

W tegorocznej mobilności udział wzięło 46 osób: 18 z Francji, 12 z Finladii i 17 z naszej szkoły. II LO reprezentowało 13 uczniów klas: 2c i 3a oraz nauczyciele: Jolanta Kwaśniewska, Katarzyna Jaworska–Dawidziuk, Anna Lisiecka, Magdalena Dwojak, Maciej Swędzioł i Tomasz Stępień.

 

Część polska rozpoczęła się już 7 października 2019r od spotkania w gronie uczniów i nauczycieli – uczestników projektu. Mieliśmy wspólnie pracować i spędzać czas więc musieliśmy się poznać. Rozpoczęliśmy od prezentacji swoich krajów, szkół oraz indywidualnych umiejętności i zainteresowań. Obowiązującym językiem komunikacji, także podczas zajęć, był oczywiście j. angielski. Jako pierwsze odbyły się zajęcia laboratoryjne z mikrobiologicznej oceny czystości wód naturalnych prowadzone przez dr Tomasza Szczęsnego oraz zajęcia z j. angielskiego przygotowane przez nauczycieli II LO - Panią Annę Lisiecką i Katarzynę Jaworską–Dawidziuk. Po intensywnych intelektualnych ćwiczeniach i wspólnym obiedzie, popołudnie spędziliśmy na odwiedzinach w Starostwie Powiatowym i spotkaniu z władzami powiatu: Panem Starostą Janem Dżugajem i Wicestarostą Sławomirem Kapicą oraz na zwiedzaniu z przewodnikiem najciekawszych zabytków Oleśnicy, w tym Bazyliki Mniejszej i Kościoła Zielonoświątkowego.

Wtorkowy dzień rozpoczęliśmy wcześnie, bo już o godz. 8 rano jechaliśmy do Rudy Sułowskiej. To niewielka miejscowość leżąca w Parku Krajobrazowym Doliny Baryczy z największym w Europie kompleksem stawów rybnych "Stawy Milickie". Podczas dwugodzinnej wycieczki terenowej z przewodnikiem poznawaliśmy cykl hodowli najbardziej znanej polskiej ryby – karpia królewskiego oraz rozpoznawaliśmy występujące na tym obszarze ptaki. Korzystając z lornetek, aparatów fotograficznych i kamer rejestrowaliśmy ciekawsze przyrodnicze obiekty. Zebrany podczas zajęć terenowych materiał filmowy i zdjęciowy został wykorzystany przez grupy uczniów do montażu krótkich filmów przyrodniczych. Najciekawsze z nich miały być zaprezentowane podczas podsumowania. Zajęcia warsztatowe zakończyliśmy wspólnym ogniskiem z kiełbaskami, a dla wegetarian – grillowanymi warzywami. Po krótkiej przerwie na posiłek, nasz przewodnik zademonstrował swoje umiejętności rzutu siecią. Ze złożonej przez niego propozycji nauki tej umiejętności skorzystali fińscy nauczyciele, którzy okazali się zdolnymi uczniami. Dobre rzuty siecią zaliczyli już za drugim podejściem. Końcowym akcentem zajęć w tym dniu było Muzeum Tradycji Rybactwa z kolekcją przyrządów związanych z hodowlą i poławianiem ryb ze zbiorników śródlądowych oraz rybacką zagrodą. Późnym popołudniem wracaliśmy do Oleśnicy.

10 października, środa została zaplanowana jako dzień ćwiczeń terenowych przygotowanych przez nauczycieli: biologii Panią Jolantę Kwaśniewską i j. angielskiego Panią Magdalenę Dwojak, na ścieżce przyrodniczej w Borowie Oleśnickiej. Uzbrojeni w anglojęzyczne karty pracy, sprzęt do badań terenowych, klucze do oznaczania roślin i oczywiście podzieleni na mieszane grupy ruszyliśmy w kilkukilometrową trasę. Pogoda w tym dniu była wspaniała, toteż zajęcia związane m. in. z badaniem właściwości fizycznych wód naturalnych, rozpoznawaniem występujących w nich roślin okaz określaniem czynników wpływających na ich właściwości przebiegały bardzo przyjemnie. Po powrocie do szkoły podsumowaliśmy wyjazd, formułując wnioski w naszych kartach pracy. Dokonaliśmy również sprawdzenia założonych w pierwszym dniu zajęć mikrobiologicznych hodowli. Okazało się, że wody naturalne nie są biologicznie jałowe – bytuje w nich wiele bakterii mających ogromne znaczenie m. in. w samooczyszczaniu się wód. Niestety, były również obecne bakterie świadczące o zanieczyszczeniu tych wód ściekami. Korzystając z dostępnych materiałów, oznaczaliśmy przynależność systematyczną tych mikroorganizmów i ich pochodzenie w wodzie. Na tej podstawie ocenialiśmy jakość mikrobiologiczną badanych wód. A po południu nasi koledzy z Francji i Finlandii mieli niebywałą okazję zwiedzić Zamek Książęcy w Oleśnicy. Przewodnikiem był sam gospodarz obiektu Dyrektor Ochotniczych Hufców Pracy Pan Przemysław Wróbel.

Kolejny dzień, czwartek 10 października, rozpoczął się bardzo wcześnie. Już o godz. 7 rano, w towarzystwie wykładowców Uniwersytetu Wrocławskiego: dr Łukasz Stachnika i dr Jerzego Raczyka wyjeżdżaliśmy do Karpacza. W bagażniku autokaru wieźliśmy kilka próbek wody zebranych podczas poprzednich dni, a po drodze pobraliśmy kolejne. Kiedy w Karpaczu wysiadaliśmy z autokaru, świeciło piękne słońce, więc zachęceni widokami ruszyliśmy w trasę do Małego Stawu i schroniska Samotnia – miejsca zaplanowanego na kolejne ćwiczenia. Ale jak to w górach bywa, pogoda zmieniła się szybko i ostatnie 500 m pokonywaliśmy w rzęsistym deszczu. Nie mogliśmy w tym miejscu wykonać badań, choć mieliśmy na nie zgodę od Dyrekcji Karkonoskiego Parku Narodowego, ale pobraliśmy próbkę wody. Część badawcza odbyła się w salach dydaktycznych Stacji Ekologicznej Uniwersytetu Wrocławskiego "Storczyk". Pod okiem nauczycieli akademickich, wykorzystując specjalistyczny sprzęt badaliśmy właściwości chemiczne przywiezionych próbek wody. Każdy z uczestników zajęć określał ilościową zawartość w wodzie różnych jonów, zasadowość, pH i inne parametry. Po zebraniu wyników, grupy uczniów sporządzały porównawcze wykresy, dające obraz stanu chemicznego wód naturalnych na badanym przez nas obszarze. Badania tak wszystkich zabsorbowały, że nie zauważyliśmy nastającego zmierzchu. Do Oleśnicy wróciliśmy już późnym wieczorem.

Piątek, ostatni dzień realizacji części merytorycznej projektu, był jednocześnie dniem jego podsumowania. Punktualnie o godz. 9.00 rozpoczęliśmy w międzynarodowych grupach pracę, która polegała na przygotowaniu 12 slajdowej multimedialnej prezentacji pt. "Ocena stanu wód naturalnych na badanym obszarze". Punktem wyjścia były oczywiście wyniki naszych badań i zebrany materiał fotograficzny oraz filmowy. 11 prezentacji zostało przygotowanych i zgranych na nośnik pamięci. To jeden z produktów, który zaprezentujemy na stronie projektu.

Dalsza część miała nieco swobodniejszy charakter: uczestniczyliśmy w quizie z nagrodami, którego pytania związane były z ciekawymi zdarzeniami podczas zajęć projektowych czy rozpoznawaniem zabytkowych miejsc w Oleśnicy zwiedzanych przez naszych gości. Kilka minut poświęciliśmy na próbę nauczenia naszych kolegów w Francji i Finlandii zwrotów w j. polskim, co jak sami przyznali nie było łatwym przedsięwzięciem. Również wspólnie wzięliśmy udział w uroczystym szkolnym apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej połączonym ze ślubowaniem uczniów klas pierwszych. Dla naszych gości okazało się to dużym przeżyciem, bo w tych krajach nie obchodzi się takiego nauczycielskiego święta. Po apelu nastąpiło oficjalne pożegnanie, podziękowania za wspólną pracę, wspaniałą atmosferę i życzliwość ze strony uczestników. Przekazane drobne prezenty mają przypominać wszystkie miłe chwile spędzone w II LO i w Oleśnicy.

Po wspólnym pożegnalnym obiedzie okraszonym słodkościami, nastąpiła ostatnia część wizyty. Uczniowie z Francji zostali odebrani przez rodziców polskich uczniów, u których mieli spędzić weekend. W warunkach rodzinnych poznawali kulturę i tradycje polskich rodzin, spędzając z nimi wspólny czas.

Polska część projektu Erasmus+ zakończyła się 13 października 2019. Oczywiście nie oznacza to końca naszej aktywności. Przed kolejnym wyjazdem, tym razem do Finlandii, realizować będziemy inne zadania przewidziane harmonogramem, a rezultaty umieszczać na stronie internetowej projektu. Zapraszamy wszystkich do odwiedzania zakładki projektowej i śledzenia naszych poczynań na stronie II LO i facebooku.

Koordynator projektu

 

 
 
 
 
 
 
Najważniejsze bieżące projekty:   Współpracujemy między innymi z:   Hosting:  
erasmus1 ZSQUAD logo szkola z klasa 20
Podniesienie jakosci logo
 talenty
 
uniwersytet logo wroclaw PolitechnikaWroclawska Uniwersytet SWPS uniwersytet przyrodniczy wroclaw WyzszaSzkolaHumanistyczna   datanet aktualne  
inne    .  .  .  .   pozostali           Copyright© by II LO w Oleśnicy
.. . .  .  . . .   . . . . .