II Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy

ZAPROSZENIE NA DRUGĄ CZĘŚĆ OBCHODÓW EUROPEJSKIEGO DNIA JĘZYKÓW OBCYCH 2022

edjo 2022Nauczyciele języków obcych zapraszają wszystkie klasy II LO do udziału w kolejnej imprezie przygotowanej z okazji Europejskiego Dnia Języków Obcych, która odbędzie się w sali gimnastycznej w dniu 07.10. 2022 roku.

Poniżej przedstawiamy regulamin imprezy, gdzie znajdziecie wszystkie szczegóły. Zapraszamy serdecznie!

 

Regulamin EDJO w II LO w Oleśnicy, 07.10.2022

Zgłoszenie, czas rywalizacji i organizacja zespołów
1. Miejsce i czas trwania EDJO: piątek 07.10.2022, sala gimnastyczna, 5 i 6 godzina lekcyjna (11:20-12:20), oficjalne rozpoczęcia o godzinie 11:35;
2. Uczestnicy: trzyosobowe reprezentacje klas 1-4;
3. Termin zgłoszenia zespołów do rywalizacji: środa 05.10.2022, godzina 15:00, zgłoszenie przez e-dziennik do nauczycieli (p. Agnieszka Komsta-Fila lub p. Maciej Swędzioł) zawiera w tytule informację: zgłoszenie na EDJO2022_nazwa klasy oraz w treści informacji imiona i nazwiska uczestników;
4. W oparciu o zgłoszenia organizatorzy podzielą uczestników na zespoły składające się z przedstawicieli każdego rocznika, co umożliwi wyrównanie szans rywalizacji. Składy docelowych zespołów zostaną podane przez organizatorów w piątek o godzinie 11:35 to jest przed rozpoczęciem rywalizacji.
Przebieg rywalizacji
1. Rywalizacja w ramach EDJO obejmuje przystąpienie przez poszczególne grupy do „zadań" podzielonych na 6 stacji zadaniowych o roboczych tytułach:


A. Koło Fortuny
B. Gdzie jestem?
C. Łamaniec językowy
D. Plakat
E. Jaki to język?
F. Dlaczego uczymy się języków obcych?

2. Każdy zespół, przed przystąpieniem do rywalizacji, wybiera lidera zespołu. Lider zespołu otrzymuje kartę pracy i jest odpowiedzialny za jej aktualizowanie oraz przekazanie jej organizatorom po zakończeniu rywalizacji w celu podliczenia punktacji.
3. Każda stacja zadaniowa obejmuje odrębne, zamknięta zadanie. Opiekun stacji informuje grupę, na czym polega zadanie, prezentuje potrzebny materiał, informuje grupę o czasie, jaki przysługuje na rozwiązanie zadania, nadzoruje właściwy przebieg rozwiązania zadania oraz wpisuje zdobycz punktową na kartę pracy.
4. Kolejność podchodzenia do poszczególnych stacji będzie zaznaczone przez organizatorów na karcie pracy, którą otrzyma lider zespołu.
5. Przekroczenie przez grupę dopuszczalnego czasu przeznaczonego na rozwiązanie zadania skutkuje zerową zdobyczą punktową wpisywaną przez opiekuna stacji na kartę pracy grupy.
6. Ocena wszystkich zadań odbywa się w obrębie stacji zadaniowej. Punkty, zgodnie z opisem zadania, przyznaje opiekun grupy zadaniowej, wpisując je na kartę pracy. Wyjątek stanowi grupa F. Punkty za stację F zostaną przyznane przez organizatorów po zakończeniu wszystkich zadań.
7. Uczestnicy mają szansę na wcześniejsze przygotowanie się do zadania w ramach stacji D „Plakat". Aby to uczynić, należy wnikliwie przeczytać informacje na plakatach, które zawierają ciekawostki dotyczące języków obcych i są prezentowane na parterze budynku szkoły, przy wejściu de sekretariatu.
8. Zwycięzca zostanie wyłoniony po podsumowaniu wszystkich punktów oraz ocenie zadania F.

 

 
 
 
 
 
 
Najważniejsze bieżące projekty:   Współpracujemy między innymi z:   Hosting:  
erasmus1 ZSQUAD logo szkola z klasa 20
Podniesienie jakosci logo
 talenty
 
uniwersytet logo wroclaw PolitechnikaWroclawska Uniwersytet SWPS uniwersytet przyrodniczy wroclaw WyzszaSzkolaHumanistyczna   datanet aktualne  
inne    .  .  .  .   pozostali           Copyright© by II LO w Oleśnicy
.. . .  .  . . .   . . . . .