II Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy

Comenius_Dziennik projektu 2012/2013


01.07.2013
Spotkanie szkolnego zespołu ds Comeniusa (podsumowanie przygotowań do części polskiej).
 
25.06.2013
Do Narodowej Agencji wysłany został Raport Postępu o numerze COM/2012/WPPS/W/0179/RP/0405. Treść raportu dostępna jest w aplikacji On-line FRSE oraz w papierowej wersji dokumentacji projektu.
 
21.05.2013
Pan Maciej Swędzioł wziął udział w szkoleniu Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie" pt. "Spotkanie monitoringowe dla Beneficjentów Comenius - Partnerskie Projekty Szkół. Szkolenie odbyło się we Wrocławiu.
 
02.04.2013
Kółko ekologiczne, raport 4 z dnia 02.04.2013
 
Realizując projekt Comenius, w ramach Koła ekologicznego przeprowadziliśmy wiele badań, zarówno w terenie jak i szkolnym laboratorium. Dotyczyły one wybranych właściwości fizycznych i chemicznych, które pozwoliłyby na ocenę stanu czystości wód powierzchniowych leżących w granicach miasta. Wybraliśmy kilka wskaźników, które naszym zdaniem najlepiej oddają jakość wód:
- wskaźniki fizyczne: temperatura, zapach, mętność;
- wskaźniki chemiczne: odczyn pH, ilość siarczanów SO42-, azotanów NO2-, NO3-, fosforanów PO43-, jonów - amonowych NH4+ i jonów żelaza Fe3+ , ilość tlenu O2.

Wyniki naszych badań oraz pełna treść dokumentu pt.: "Próba oceny czystości wód powierzchniowych znajdujących się na terenie Oleśnicy"

 

23.01.2013
Kółko ekologiczne, raport 3 z dnia 23.01.2013 | camera
 
gkn2Styczeń nie jest najlepszym miesiącem na wykonywanie obserwacji i doświadczeń ekologicznych. W tym czasie można skierować swoje zainteresowania w stronę praktycznego wykorzystania wiedzy ekologicznej w dziedzinie ochrony środowiska. Dlatego, korzystając z uprzejmości dyrekcji GKN Driveline Oleśnica, Panów: Piotra Zielińskiego, Marcina Mazura i Lidera na dziele produkcji Pana Piotra Groszkowskiego, członkowie Koła Ekologicznego II LO mogli zwiedzać jedyny tego typu zakład w Europie środkowej. Ten lider wśród dostawców półosi i systemów napędowych dla przemysłu motoryzacyjnego postawił za cel nie tylko produkcję najwyższej jakości wyrobów dla branży samochodowej, ale również ochronę środowiska i BHP pracowników. Specyfika zakładu sprawia, że podejmowane w nim decyzje mają przede wszystkim na celu ograniczenie niekorzystnego wpływu zakładu przemysłowego zarówno na bezpośrednie środowisko przyrodnicze jak i pośrednio przez wdrożenie nawyków proekologicznych wśród załogi.
 
Zakład wprowadził System Zarządzania Środowiskowego oparty na wymaganiach normy ISO 14001. Norma ta zawiera wytyczne do wdrożenia, które obejmują m. in.:
 - spełnienie wymagań prawnych w zakresie wpływu na środowisko,
 - minimalizowanie negatywnego wpływu firmy na środowisko,
 - określenie sposobów reagowania na awarie.
 
Jak te wytyczne realizowane są w GKN? W zakładzie podczas produkcji wykorzystuje się różne substancje chemiczne: oleje, smary, chłodziwa i inne niebezpieczne odczynniki. Ich dystrybucją na terenie zakładu zajmuje się firma zewnętrzna i to również ona odbiera i utylizuje zużyte odpady, gromadzone w specjalnym magazynie. Naszą uwagę zwróciła dbałość o to, by substancje te były właściwie oznakowane, pojemniki do ich przechowywania szczelne, a ewentualne wycieki zbierane są na ociekaczach. Obecnie trwają prace nad możliwością powtórnego wykorzystania niektórych, zużytych już odczynników np. glikolu. Sporym, pozytywnym dla nas zaskoczeniem była informacja o stosunkowo niewielkiej ilości ścieków produkowanych przez tak duży zakład i to ścieków bytowych ( takich jak z gospodarstw domowych). Ponieważ spełniają one określone normy, są odprowadzane do miejskiej kanalizacji. Woda wykorzystywana do utrzymania czystości traktowana jest jak „odpad emulsyjny" i utylizowana przez firmę zewnętrzną. Inne odpady bytowe, np. śmieci są skrupulatnie przez pracowników segregowane w odpowiednio oznakowanych pojemnikach. W celu zmniejszenia zużycia energii transport wewnętrzny z akumulatorowych wózków widłowych zastępowany jest przez wózki ręczne. W dalszej perspektywie wymianie ma ulec całe oświetlenie hali produkcyjnej na energooszczędne.
Poczynione podczas zwiedzania obserwacje oraz udzielone przez oprowadzających grupę Panów dyrektorów wyjaśnienia pozwalają na wyciągnięcie zaskakująco pozytywnych wniosków. Duży zakład przemysłowy nie musi być zmorą miejscowej społeczności i otaczającego go środowiska. Wręcz przeciwnie – to ekologicznie przyjazne miejsca pracy dla wielu mieszkańców, minimalizujący negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze. Wydaje się więc, że uzyskanie certyfikatu ISO 14001 to tylko kwestia czasu. |
Koordynator projektów ekologicznych
 
Spotkanie nauczycieli w Polsce / Oleśnica
 
17.01.2013, czwartek
Przylatuje Lotta z Finlandii. W asyście p. Anety Gugulskiej oraz niezastąpionych uczennic Oli Żyły i Gosi Lewińskiej, nasz pierwszy gość dociera do hotelu Vis a Vis w Oleśnicy.
 
18.01.2013, piątek
We Wrocławiu ląduje ekipa francuska. Ponownie w asyście (tym razem mniej licznej, bo bez Oli) goście docierają do hotelu Vis a Vis. Wieczorem, o godzinie 17.00, ma miejsce uroczysta kolacja. Do grona gości dołączają polscy opiekunwie, p. Jolanta Kwaśniewska, p. Katarzyna Jaworska-Dawidziuk i p. Maciej Swędzioł. Po oficjalnym powitaniu przez p. dyrektor, następuje część poznawcza, która obejmuje wątki stricte informacyjne ale także prywatno-rodzinne. Następnie przechodzimy do konsumpcji. Konsumpcja  o wysokim stopniu różnorodności od wariantu typical Polish przez dania kuchni śródziemnomorskiej po potrawy z akcentem typowo francuskim.
 
19.01.2013, sobota
 
IMG 2497Owocne spotkanie podsumowujące dotychczasową współpracę. Wprowadzamy gości w tajnki polskiego systemu szkolnictwa (prezentacja p. Jaworskiej-Dawidziuk), podsumowujemy pobyt w Finlandii (prezentacja wyżej wymienionych uczennic), omawiamy dotychczasową współpracę, nie bojąc sie mówić o niedociagnięciach, ale podkreślając również pozytywne apekty naszej działalności projektowej. Ustalamy plan pracy i podział zadań w kontekście zamknięcia części fińskiej projektu oraz przygotowania części polskiej. Przedstawiamy plan wizyty w Słowińskiem Parku Narodowym oraz garść szczegółów technicznych, obejmujących pobyt w Polsce we wrześniu 2013 roku.
Po obiedzie zwiedzamy Oleśnicę. w obliczu bardzo niesprzyjających okoliczności pogodowych, zwiedzanie trwa jedynie 2,5 godziny. Po mieście prowadzi nas p. Małgorzata Wojtczak, ponadto do grupy dołączają p. Marta i Adam Wójcikowie oraz p. Katarzyna Dziki, wspierajaca nasza grupę w zakresie języka francuskiego. Zwiedzamy Rynek, bazylikę z Biblioteką Łańcuchową, krypty oraz, co nie zostało wcześniej ujęte w naszym planie, II LO w Oleśnicy. Dzień można uznać za bardzo udany oraz bogaty w aspekty poznawczo-kulturowe.
 
20.01.2013, niedziela
Po śniadaniu wyjazd do Wrocławia. Panorama Racławicka, Aula Leopoldyńska, Ostrów Tumski, Rynek Starego Miasta, potem obiad w Piwnicy Świdnickiej, zakyp pamiatek w centrum i potem jeszcze w galerii handlowej Korona. Formalnie żegnamy się z gośćmi. Wylatują jutro, kiedy będziemy jeszcze spać. :-)
 
21.01.2013, poniedziałek
Powrót do domu. Goście z Francji wylecą z Wrocławia dopiero późnym popołudniem z powodu złych warunków na lotniskach w Monachium i Paryżu i dotrą do domu dopiero we wtorek. Cóż, uroki podróżowania. :-)
 
18.01.2013
Rozstrzygnięcie konkursu na logotyp projektu. Zwycięski projekt (poniżej) to praca Pawła Dawidziaka z klasy 2d. Gratulujemy.
 
wodawoda222
 
 
20.11.2012 
Kółko ekologiczne, raport 2 z dnia 20.11.2012 | camera

W tym dniu , realizując projekt Comenius - a, odbyłyśmy daleką wycieczkę do oczyszczalni ścieków w Oleśnicy. Jej celem było poznanie procesu technologicznego związanego z oczyszczaniem ścieków oraz wykorzystaniem wody i produktów odpadowych powstałych po tym procesie.
Do oleśnickiej oczyszczalni trafiają wyłącznie ścieki komunalne z naszych domów. Wstępne oczyszczanie ma charakter mechaniczny, a później biologiczny. Pozostałości po oczyszczeniu czyli osady wykorzystuje się na terenie zakładu do produkcji biogazu, a z niej energii elektrycznej. Ostatecznie odpady stałe po tym procesie technologicznym trafiają jako nawóz lub podlegają składowaniu na tzw. lagunie. A co z wodą? Ta ma tak dobre parametry, że zasila potok Oleśnica.
Sam proces oczyszczania przedstawił nam długoletni dyrektor Pan Andrzej Gołąb.
Z dużą wiedzą merytoryczną, ale i zapałem oprowadzał naszą grupę po swoim zakładzie pokazując wszystkie bardziej i mniej ciekawe miejsca. Uwieńczeniem wędrówki była wizyta w laboratorium. Tutaj dowiedziałyśmy się, jak kontrolowany jest skład ścieków podczas oczyszczania. Niewątpliwą atrakcją była możliwość obejrzenia organizmów żyjących w ściekach: wrotek i nicieni bezpośrednio pod mikroskopem.
Po tej wycieczce już wiemy, co trafia do naszej kanalizacji oraz co się dzieje ze ściekami, kiedy opuszczą nasze domy. | A. Ciesiołkiewicz i Koordynator projektów ekologicznych

 06.11.2012 
Kółko ekologiczne, raport 1 z dnia 06.11.2012 | camera

Za nami pierwsze z cyklicznych zajęć poświęconych badaniu właściwości fizykochemicznych i biologicznych wody. Tym razem miały formę zajęć terenowych – badaliśmy prostymi metodami właściwości fizyczne i chemiczne wód powierzchniowych na terenie Oleśnicy. Korzystając z przygotowanych kart pracy i niewyszukanych narzędzi dokonaliśmy wstępnej oceny jakości występujących na naszym terenie wód. Te wskaźniki czystości to m. innymi: temperatura, smak, zapach, przezroczystość, mętność i pH. Podczas zajęć laboratoryjnych w przyszłym tygodniu uzupełnimy nasze wyniki o dane z badań chemicznych i biologicznych. Mamy nadzieję, że na tej podstawie uda się ustalić klasę czystości potoku Oleśnica i małych zbiorników, a w przyszłości także potoków i rzek płynących przez nasz powiat. | Koordynator Projektów Ekologicznych

 08.10.2012
Ogłoszony zostaje konkurs na logotyp projektu.
 
 22.09.-29.09.2012  
Grupa dziesięciu uczniów (Adriana Woźniak, Karolina Gil, Klaudia Makowska, Agnieszka Ciesiołkiewicz, Małgorzata Lewińska, Martyna Binkowska, Magdalena Szymanek, Anna Rybaczyk, Aleksandra Żyła, Julita Towrzyńska) oraz trzech opiekunów (p. Katarzyna Jaworska-Dawidziuk, p. Aneta Gugulska, p. Maciej Swędzioł) będzie realizować pierwsze zaplanowane mobilności. Wyjeżdżamy do Finlandii, do miejscowości Piikkiö niedaleko Turku. Poświęcimy się w Finlandii zagadnieniom zarządzania zasobami wodnymi oraz rybołówstwa na obszarze Morza Bałtyckiego. Naszym celem będzie uświadomienie wpływu działalności człowieka na jakość wód oraz sposobów na podniesienie ich jakości. Wszystkie działania mają na celu poszerzyć naszą wiedzę o Europie w kontekście zasobów wodnych, istniejących problemach ekologicznych oraz sposobach zarządzania zasobami wodnymi. Informacje dotyczące wizyty oraz jej produktów zostaną opublikowane na stronie projektu.
 
Wyjazd do Finlandii_dziennik | camera

22./23.09.2012, sobota / niedziela

Nasza podróż zaczyna się na wrocławskim Dworcu Głównym punktualnie o godzinie 23.30. Pociągiem TLK J.Czechowicz odjeżdżamy do do Gdańska. Gdańsk wita nas chmurami, przez które z wysiłkiem, ale jednak, przebija się słońce (jak się później okaże, będą to ostatnie słoneczne chwile na przestrzeni kolejnych kilku dni). Zostawiamy bagaże na Dworcu Głównym, zapodajemy śniadanie w McDonaldzie i ruszamy kolejką SKM do Sopotu. W Sopocie oczywista wydaje się być wizyta na molo. Oczywistości tej czynimy zadość. Dalej jest powrót do Gdańska, przejazd autobusem linii 210 na lotnisko, nadanie bagażu, obiad w jednej z lotniskowych restauracj i, odprawa paszportowa. I lot do Turku na pokładzie samolotu Airbus A320 linii Wizzair. Stosunkowo spokojny, trwa 1 godzinę i 10 minut. Finlandia płacze na powitanie. Przestawiamy zegarki godzinę do przodu (jest zatem 17:40). Na lotnisku czekają na nas fińscy gospodarze (Tarja i Kari). Korzystamy z zaproszenia na obiad i odwiedzamy Hesburgera , tutejszą sieć fast food (taki fiński McDonald). Po 19 docieramy do położonych nad morzem i jednocześnie w lesie zabudowań Livia College. Mieszkamy w szkolnych akademikach. W kompleksach typu studio, z których każdy mieści 4 dwuosobowe pokoje, dwie toalety, łazienkę oraz pokój dzienny z aneksem kuchennym i wyposażeniem. Wieczorem kolacja. Spotykamy również naszych francuskich kolegów (6 sztuk) i francuską koleżankę (1 sztuka).

24.09. 2012, poniedziałek

Śniadanie w szkolnej kantynie (ciepłe bułki, wędlina, ser, kawa, herbata, dżem – standard śniadaniowy). O 9:00 oficjalne powitanie a auli szkolnej wszystkich uczestników projektu przez panią dyrektor Mailis Kuuppo. O 10:00 poznajemy szczegółowy program pobytu. Informacji udziela nam pani Lotta Hagman, główna koordynatorka projektu po stronie fińskiej. O 11:30 nadchodzi pora lunchu, potem wracamy do auli i rozpoczynamy pracę nad projektem. Bierzemy udział w wykładzie dotyczącym wód słodko-słonych. Przedstawione zostają również szczegóły projektu dotyczącego ochrony wody pitnej. O 16:00 obiad. Po obiedzie uczniowie dopracowują szczegóły prezentacji obejmujących informacje o krajach-uczestnikach projektu i miejscach, z których przyjechaliśmy, Nauczyciele ustalają w tym czasie szczegóły planu pracy na nadchodzący tydzień (w tym między innymi podział uczestników na dwie grupy, które we wtorek i środę będą pracować równolegle i niezależnie o siebie). Po 18:00 nadchodzi czas na prezentacje. Potem kolacja i spać (przynajmniej w wersji oficjalnej).

25.09.2012, wtorek

Śniadanie, a później w zależności od grupy rejs szkolną łodzią na wyspę Pensar, jedną z 40 tysięcy (!) wysp w okolicy lub wyjazd nad jezioro (w środę program będzie wyglądał dokładnie tak samo – może z jednym wyjątkiem, od połowy dnia obu wyprawom będzie towarzyszył deszcz). Ubrani w profesjonalną odzież eksploratorów morskich docieramy po ponad godzinnym rejsie po Morzu Archipelagowym do celu wyprawy – wyspy Pensar. Spacer po wyspie a następnie wytężona praca – pobieranie próbek dna morskiego, połowy morskich roślin, badanie temperatury wody, analiza ilości tlenu w wodzie, dokumentacja wszystkich działań i w końcu obiad w plenerze i powrót do domu promem. Tak w skrócie prezentuje się dzień. Nie pada. Temperatura około 10 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Wiatr umiarkowany. I duuuuużo świeżego powietrza.

Grupa jeziorowców bada położone około 15 km od Parainen jezioro. W planie: połów ryb wszelkiej maści, od tych płotkowatych po prawdziwe bestie w typie szczupaka. Ponadto gromadzenie próbek dna, wody, badanie zawartości tlenu, połowy roślin wodnych, pomiar ryb, ważenie, lekcja anatomii ryb na żywo, w tym patroszenie, pomiędzy powyższymi czynnościami obiadek w plenerze.

Wieczorem, już razem, udajemy się do fińskiej sauny. W lesie, nad brzegiem morza oczywiście, stoi domek z drewna. W środku sauna. Fińska. Palimy w kominie, przygotowujemy ognisko i kiełbaski. I sałatkę bez smaku. Są jeszcze animacje, wreszcie pobyt w saunie zakończony kąpielą w morzu ! (tu prym wiodą polskie dziewczyny i fińscy panowie), konsumpcja, ratowanie samochodów, które grzęzną w piasku i powrót przed 22 do akademików.

26.09.2012, środa

Początek dnia to kopia dnia poprzedniego, z tym, że grupy zamieniają się czynnościami. Popołudnie już bez sauny fińskiej Uczniowie jadą do Turku na kręgle (później okaże się, że integracja wypadnie średnio), nauczyciela natomiast zostają zaproszeni przez gospodarzy na wyspę Nauvo. Na kolację. Pyszną! W trakcie kolacji podejmiemy kolejne ważne decyzje. I wrócimy do akademików później, niż młodzież! Kto by pomyślał.

27.09.2012, czwartek

Cały dzień spędzamy w szkole. Znowu z podziałem na grupy. Zamiennie laboratorium i pracownia komputerowa. W laboratorium zbadamy bardzo dokładnie pobrane próbki, w pracowni komputerowej powstaną między innymi zaczyny projektowego słownika, prezentacje grup roboczych i komputerowe opracowanie wyników badań laboratoryjnych.

Popołudnie spędzimy w filii koledżu Livia w Tuorli. Zobaczymy, jak produkuje się energię z biogazu, waży ekologiczne piwko, obiera jabłka bez udziału rączek i noża, hoduje gwiazdy betlejemskie, paprykę oraz dynie. Do akademików wrócimy bardzo, bardzo zmęczeni.

28./29.09.2012, piątek / sobota

Ranek upłynie pod znakiem podsumowań i planów. Omawiamy co było, planujemy co, jak i kiedy będzie. Po robocie gospodarze pożegnają nas wyśmienitym obiadem. Ryby, ryby, ryby złowione przez uczniów szkoły w... pobliskim Morzu Archipelagowym. Potem jeszcze odśpiewamy fińską piosenkę, której pilnie się uczyliśmy, odbierzemy pamiątkowe prezenty, spakujemy manatki i wyruszymy by zrealizować ostatni punkt programu - wizytę krajoznawczo-turystyczną w Turku.

O 18:35 (czasu fińskiego) wsiądziemy do samolotu by o 18:55 (także czasu fińskiego naturalnie) spojrzeć z góry na rozświetlone polskie wybrzeże. Lądujemy planowo, potem autobus linii 210, tym razem w przeciwnym kierunku, na Dworcu Głównym w Gdańsku kolacja, kawa, lody i o 22:15 odjazd do domu. We Wrocławiu meldujemy się z półgodzinnym (pierwszym i ostatnim zarazem) opóźnieniem. Za to z pięknym słońcem (tak!, tak!, tak!) w tle. Było super!!! 

 
  19.09.2012   
Pan Maciej Swędzioł wziął udział w "Szkoleniu dla beneficjentów rozpoczynających realizację Partnerskich Projektów Szkół Programu Comenius" zorganizowanym w Warszawie przez Narodową Agencję Programu "Uczenie się przez całe życie.
 
REGULAMIN UDZIAŁU w projekcie Comenius do pobrania tu.

  13.-18.11.2011  
Raport z wizyty przygotowawczej w Laval (Francja, koordynator projektu)

PRZED WIZYTĄ

W ramach przygotowań do wizyty w Laval, nauczyciele biorący udział w projekcie zapoznali się z tematyką programu „Uczenie się przez całe życie”, określili cele wizyty oraz oczekiwania związane z przeprowadzeniem wymiany, a także przygotowali propozycję harmonogramu wizyty uczniów w Polsce.
Ponadto, sporządziliśmy kosztorys wyjazdu i kontaktowaliśmy się z osobą reprezentującą Agencję Narodową. Uczestniczyliśmy w spotkaniu „Znaczenie i funkcje wymiany międzynarodowej” zorganizowanym przez PCEiK w Oleśnicy oraz w konferencji informacyjno-promocyjnej Programu „Uczenie się przez całe życie” i warsztatach dotyczących postępowania i realizacji projektów w ramach Programu Comenius, zorganizowanym przez Narodową Agencję oraz Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.
W związku z zaprezentowaniem szkoły podczas wizyty w Laval, przygotowaliśmy prezentacje multimedialne w języku angielskim przedstawiające naszą szkołę, lokalizację, system edukacji w Polsce oraz rejon Słowińskiego Parku Narodowego, który jest miejscem docelowym podczas wizyty w Polsce.

 

W TRAKCIE WIZYTY
Szkoła organizująca spotkanie (Lycee agricole) przygotowała się do podjęcia nas w zadowalający sposób rozdzielając czas pomiędzy pracę a program towarzyszący.
Większość czasu spędziliśmy na omawianiu projektu oraz prezentacji programu wymiany. Rozmowy przebiegały sprawnie wobec czego szybko określiliśmy szczegółowy plan działania: przygotowania wstępne, podział obowiązków, określenie zadań oraz planów wizyt, terminy wywiązywania się z poszczególnych zadań, uzupełnianie wniosku oraz wybór koordynatora.
W międzyczasie nauczyciele goszczący zapoznali nas z problemem występującym na ich obszarze, którym chcieliby się zająć w trakcie projektu. Odbyliśmy wizyty do Le Mont Saint Michel (klasztor), Chateau Gontier (farma ryb), Cancale (hodowla ostryg) i oczyszczalni ścieków w Laval, połączonym ze zwiedzaniem miasta.
Biorąc pod uwagę całokształt, jestem zadowolona z wizyty w Lycee agricole, która wiele wniosła do organizacji projektu z naszej strony.

 

PO WIZYCIE
Cele wizyty zostały zrealizowane. Dopracowaliśmy szczegóły pracy nad projektem oraz rozdzieliliśmy obowiązki pomiędzy nauczycieli zaangażowanych w projekt (strona internetowa, tłumaczenia, plan pracy podczas trwania projektu, osoby zaangażowane).
W związku z powyższym jesteśmy na etapie uzupełniania wniosku i przesyłania go koordynatorom, którzy zestawią całość i prześlą do Narodowej Agencji we Francji.
 
Katarzyna Jaworska-Dawidziuk
 
 
 
 
 
 
 
 
Najważniejsze bieżące projekty:   Współpracujemy między innymi z:   Hosting:  
erasmus1 ZSQUAD logo szkola z klasa 20
Podniesienie jakosci logo
 talenty
 
uniwersytet logo wroclaw PolitechnikaWroclawska Uniwersytet SWPS uniwersytet przyrodniczy wroclaw WyzszaSzkolaHumanistyczna   datanet aktualne  
inne    .  .  .  .   pozostali           Copyright© by II LO w Oleśnicy
.. . .  .  . . .   . . . . .