II Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy

Liga Klas Aktualności:

 
- Beania 2015 ›  camera
- Beania 2014, filmiki z występów klas:  camcorder 
- Jarmark Bożonarodzeniowy 2012  camera
- Konkurs kolęd 2012  camera
- "Beania 2012", filmiki z występów:  camcorder klasa 1a, klasa 1b, klasa 1c, klasa 1d, klasa 1e 

 


Liga Klas w II Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy | rok szkolny 2016/2017

 

Cele Ligii Klas:

 • integracja zespołów klasowych poprzez wspólne działania i rywalizację międzyklasową,
 • promowanie sukcesów i osiągnięć uczniów,
 • podniesienie frekwencji uczniów na godzinach lekcyjnych,
 • motywowanie uczniów do osiąganie wysokich wyników w nauce,
 • motywowanie uczniów do rozwoju zainteresowań i zdolności poprzez udział w konkursach , olimpiadach i zawodach,
 • motywowanie uczniów do podejmowania działań na rzecz szkoły, środowiska lokalnego i pracy w wolontariacie,
 • promowanie wśród uczniów rywalizacji z zachowaniem zasady „fair play".

 

Uczestnicy:
W rywalizacji Ligii Klas biorą udział wszystkie klasy II LO.

Rodzaje zadań, osiągnięcia i działalność na rzecz szkoły i klasy podlegające ocenie w ramach rywalizacji Ligii Klas.

 • Średnia ocen (semestralnie- po I semestrze),
 • Frekwencja klasy (semestralnie)
 • Udział w olimpiadach i konkursach powiatowych, wojewódzkich (każdy uczestnik olimpiady/konkursu powiatowego/ wojewódzkiego otrzymuje za udział 10 pkt, za miejsca I-III 15 pkt),
 • Udział w konkursach szkolnych (za sam udział 5 pkt, za miejsca I-III 10 pkt dla klasy),
 • Udział z zawodach sportowych (za sam udział 5 pkt dla klasy, za miejsca I-III 10 pkt),
 • Praca na rzecz szkoły (organizacja i pomoc w przygotowaniu imprez szkolnych np. Drzwi otwarte, apele okolicznościowe, przedstawienia okolicznościowe – dla całej klasy 10 pkt, dla indywidualnych uczniów – 3 pkt),
 • Reprezentowanie II LO poza murami szkoły (konkursy, koncerty 3-5 pkt na klasę, sukcesy punktowane 10 pkt),
 • Praca na rzecz szkolnego wolontariatu (10 pkt za każdy projekt),
 • Redagowanie sprawozdań z wyjść lub wyjazdów, klasowych albo szkolnych (np. do kina, teatru, muzeum, na warsztaty, festiwal nauki, targi edukacyjne, wycieczki klasowe krajoznawcze, regionalne, integracyjne - 5 pkt),
 • Sprawozdania z imprez klasowych – wigilia klasowa, dzień chłopaka, dzień kobiet itp. – 5 pkt),
 • Klasa, której uczeń zostaje przewodniczącym samorządu szkolnego otrzymuje jednorazowo 10 pkt, z-cą samorządu szkolnego 8 pkt, skarbnikiem samorządu szkoły 8 pkt. W ostatnim (kwietniowym sprawozdaniu – w rubryce samorząd klasa notuje wszystkie inicjatywy samorządowe swoich uczniów. Za działalność samorządową można otrzymać dodatkowe punkty (do 20). Ocenę zaangażowania przeprowadza opiekun samorządu.

Każdy nauczyciel może (1 raz w roku szkolnym) przyznać klasie do max.15 punktów za pomoc w realizowanych przez niego przedsięwzięciach.

 

Zasady podliczania punktów:

Podsumowanie wyników klas trzecich odbywa się pod koniec I semestru. Podsumowanie wyników klas I i II do 15 maja 2014.

 

Sprawozdania miesięczne

Łącznik ds. Ligii Klas do 15 dnia każdego miesiąca składa u Opiekuna Ligi Klas sprawozdanie za dany miesiąc. (Pierwsze sprawozdanie za wrzesień i październik – ostatnie za kwiecień.)
Sprawozdanie w formie wypełnionej tabeli zawiera informacje potwierdzone przez wychowawcę klasy lub organizatora konkursu. Niepodpisane sprawozdania nie będą uwzględniane w podsumowaniu. Jeżeli klasa nie brała udziału w żadnym działaniu składa tzw. raport zerowy.
Za rzetelność i systematyczność składanych sprawozdań odpowiedzialny jest łącznik ds. Ligi Klas.

 

Nagroda dla klas I i II:
Nagrodę osobno dla klas I, klas II oraz klas III ustala oraz przyznaje Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy po podsumowaniu wyników Ligi klas w bieżącym roku szkolnym.

Miejsce I – 250 zł Nagroda Dyrektora Szkoły - nagroda pieniężna na dofinansowanie wycieczki klasowej lub inne działania integrujące klasę),
Miejsce II - 150 zł Nagroda Dyrektora Szkoły - nagroda pieniężna na dofinansowanie wycieczki klasowej lub inne działania integrujące klasę
Miejsce III - 100 zł Nagroda Dyrektora Szkoły - nagroda pieniężna na dofinansowanie wycieczki klasowej lub inne działania integrujące klasę

 

Nagroda dla klas III (uzależniona jest od faktycznego zaangażowania klas III w rywalizację)
Miejsce I - Nagroda Dyrektora Szkoły - nagroda pieniężna
(na dofinansowanie uroczystości klasowej)
Miejsce II - Nagroda Dyrektora Szkoły - nagroda pieniężna
(na dofinansowanie uroczystości klasowej)

 

Opracowała
Agnieszka Komsta-Fila

 
 
 
 
 
 
 
 
Najważniejsze bieżące projekty:   Współpracujemy między innymi z:   Hosting:  
erasmus1 ZSQUAD logo szkola z klasa 20
Podniesienie jakosci logo
 talenty
 
uniwersytet logo wroclaw PolitechnikaWroclawska Uniwersytet SWPS uniwersytet przyrodniczy wroclaw WyzszaSzkolaHumanistyczna   datanet aktualne  
inne    .  .  .  .   pozostali           Copyright© by II LO w Oleśnicy
.. . .  .  . . .   . . . . .