+48 71 314 22 22

    Koło filmowe

    Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom i oczekiwaniom uczniów naszej szkoły pani Agnieszka Kierkicz-Śliwka i pani Anna Połeć-Dziemieszonek utworzyły i prowadzą koło filmowe. Jego program realizowany jest w ramach dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, przeznaczonych dla miłośników X Muzy.

    Formuła kółka przewiduje dwutorową realizację, która będzie ze sobą skorelowana. Z jednej strony zakładamy, że uczniowie wraz z opiekunami będą raz w miesiącu wyjeżdżać do kina na projekcję filmową połączoną z prelekcją. W tym celu opiekunki koła nawiązały współpracę z Kinem Nowe Horyzonty i zgłosiły uczestników do projektu zajmującego się analizą filmu. Z drugiej strony miłośnicy filmu będą uczestniczyć w jednym spotkaniu w miesiącu organizowanym w szkole. Zajęcia szkolne będą obejmowały ze względu na swoją specyfikę dwuipółgodzinne bloki.

    Celem programu jest poszerzenie wiedzy teoretycznej o filmie, poznawanie wartościowych produkcji, ćwiczenia umiejętności analizy dzieła filmowego, a także zachęcenie do czynnego udziału w wydarzeniach kulturalnych.