+48 71 314 22 22

  O patronie

  Oto krótka biografia i kilka cytatów dających odpowiedź, dlaczego warto stawiać jako wzór do naśladowania księdza Twardowskiego. Ksiądz Jan Twardowski urodził się w Warszawie 01. 06. 1915 roku, tam też skończył gimnazjum matematyczno-przyrodnicze im. Tadeusza Czackiego. Debiutował jako student polonistyki. Jego pierwszy tomik „Powrót Andersena” ukazał się w 1937 roku, kolejny pojawił się dopiero w 1959 (przeleżał sześć lat w wydawnictwie, czekając na odwilż). Podczas wojny walczył jako żołnierz Armii Krajowej, uczestniczył w Powstaniu Warszawskim. W 1945 roku wstąpił do seminarium duchownego. Święcenia kapłańskie przyjął 4 lipca 1948 roku. W tym czasie jego wiersze ukazywały się sporadycznie w „Tygodniku Powszechnym”. Tomik, w którym powrócił jako poeta, nosił po prostu tytuł „Wiersze”. Potem ukazały się między innymi: „Znaki ufności” (1970), „Zeszyt w kratkę” (1973), „Niebieskie okulary” (1980), „Rachunek dla dorosłego” (1982). Od 1959 roku ksiądz Twardowski był rektorem kościoła Sióstr Wizytek na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie.

  W swojej poezji wskazuje pozytywne postawy, unikając przy tym zbędnego moralizowania, spekulacji teologicznych, uczy odpowiedzialności za drugiego człowieka. Wiersze księdza Jana Twardowskiego są pełne ciepła, życzliwości, nie ma w nich patosu, uwrażliwiają na potrzeby innych ludzi. W swojej poezji ksiądz Jan Twardowski mówi, czym jest wiara, ufność, obcowanie z Bogiem, z ludźmi, czym jest miłość, przyjaźń. Jego wiersze są pełne ciepła, życzliwości, poruszają problemy zwykłych ludzi. Poeta często zwraca się do dzieci, zwierząt, roślin. Jest to poezja pocieszająca w smutkach, ucząca radości życia i zachwytu nad światem. Możemy w niej odnaleźć odpowiedzi na najważniejsze i najtrudniejsze pytania.

  Złote myśli Ks. Jana Twardowskiego:


  Jeżeli kochasz, czas zawsze odnajdziesz, nie mając nawet ani jednej chwili.
  Kiedy Bóg drzwi zamyka — to otwiera okno.
  Można kochać i chodzić samemu po ciemku; z przyjaźnią jest inaczej — ta zawsze wzajemna.
  Każde głębsze uczucie prowadzi do cierpienia.
  Miłość bez cierpienia nie jest miłością.
  Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą.
  Nie bądź pewny, że masz czas, bo pewność niepewna…
  Młodości Bóg folguje, starych błędy karze zaraz, bo mieli czas nauczyć się.