+48 71 314 22 22

  Prawo Szkolne

  Statut II LO im. Ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy

  Statut II LO w Oleśnicy (nowelizacja z 19.11.2020)

  Procedury: (aktualizujemy dokumentację)

  • Procedura zwalniania ucznia z zajęć lekcyjnych
  • Procedura w przypadku korzystania z telefonów komórkowych
  • Zwolnienia w II LO + druk zwolnienia
  • Procedura wobec ucznia, który uległ wypadkowi
  • Regulamin wycieczek
  • Procedura COVID-19 (aktualizacja z kwietnia 2022)
  • Regulamin zbiórek niepublicznych