+48 71 314 22 22
  talenty

  Odkrywamy Talenty  Ośrodek Rozwoju Edukacji


  W ramach projektu „Szkoły Odkrywców Talentów” (w załączniku skan dokumentu, który potwierdza nadanie II LO w Oleśnicy tego tytułu przez Minister Edukacji Narodwej, panią Katarzynę Hall) realizujemy w naszej placówce następujące aktywności:

  1. Tytuł zajęć, pracy dodatkowej lub dziedzina aktywności:

  Wolontariat
  Opis zajęć, pracy dodatkowej lub dziedzin aktywności:
  Praca przy odnawianiu zabytków należących do dziedzictwa kolejnictwa z wykorzystaniem prostych narzędzi. Poznanie historii odnawianego zabytku i przygotowanie dokumentacji związanej z wpisem do rejestru zabytków. Przygotowanie otwartej lekcjii historii dla mieszkańców miasta w zabytkowym wagonie.
  Opis dokonań uczniów:
  Uczniowie od września 2010 r. odnowili włoski wagon Fs z 1912 roku. Oczyścili części stalowe, uzupełnili braki, odtworzyli poszycie i podłogę. Ustalili oryginalne pochodzenie i skorygowali datę powstania wagonu na podstawie odnalezionej dokumentacji. W przygotowaniu lekcja otwarta.
  Zajęcia służą odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień:
  aktywności obywatelskiej lub wolontariatu.
   
  2. Tytuł zajęć, pracy dodatkowej lub dziedzina aktywności:
  Wychowanie obywatelskie
  Opis zajęć, pracy dodatkowej lub dziedzin aktywności:
  Projekt edukacyjny realizowany w ramach akcji -20 lat wspólnie- przez klasę I/IIc w 2010r. W założeniu efektem projektu miała być prezentacja ukazująca pracę samorządu lokalnego. Aktywność uczniów przekroczyła założenia projektu, a sama prezentacja stała się pretekstem dla wielości zadań.
  Opis dokonań uczniów:
  Uczniowie do prezentacji przygotowali obszerny materiał składający się z: wywiadów, ankiet, opracowań statystycznych, materiałów fotograficznych, źródeł historycznych. Opracowane materiały zostały użyte do prezentacji i wykorzystane przy organizacji spotkania władz miasta z uczniami II LO.
  Zajęcia służą odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień:
  aktywności obywatelskiej lub wolontariatu
   
  3. Tytuł zajęć, pracy dodatkowej lub dziedzina aktywności:
  Zajęcia wokalno – muzyczne
  Opis zajęć, pracy dodatkowej lub dziedzin aktywności:
  Zajęcia prowadzone są z zespołem „Wiaderko”, który powstał w 2007 r.Jego celem jest wspieranie postaw twórczych, propagowanie idei patriotycznych, poezji i tradycji regionalnych i narodowych oraz innych form. Działanie zespołu polega na przygotowaniu kompleksowego widowiska artystycznego.
  Opis dokonań uczniów:
  20007 r. – I m-ce na V Powiatowym Festiwalu Pieśni Patriotycznej 2008 r. – II m-ce na na Powiatowym Festiwalu Pieśni Patriotycznej 2009 r. – Laureat VII edycji tego Festiwalu 2010r. Wyróżnienie podczas VIII edycji Festiwalu
  Zajęcia służą odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień:
  artystycznych
   
  Partnerzy: