+48 71 314 22 22

  Współpraca z uczelniami wyższymi i instytucjami

  II LO im. Ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy współpracuje z następującymi uczelniami oraz instytucjami:

  UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

  Wydziały: Nauk Społecznych, Biotechnologii, Chemii, Nauk Biologicznych

  POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

  Uniwersytet Opolski

  KLUB KOSZYKARSKI OLEŚNICA

  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

  UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

  WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA WE WROCŁAWIU

  NOWE HORYZONTY EDUKACJI FILMOWEJ

  Polsko-niemiecka współpraca młodzieży

  jugendwerk

  Akcje i inicjatywy

  Informujemy, że w II Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy prowadzone są zajęcia programu profilaktycznego, które finansowane są przez Miejską Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zajęcia prowadzą Pan Sebastian Jakubczak i Pan Adam Wójcik. Kwota przeznaczona na ten program to 3000 zł.

  W trakcie roku szkolnego podejmujemy szereg działań mających na celu wzbogacenie oferty edukacyjnej i wychowawczej. Nawiązujemy współpracę w ramach własnych oraz zewnętrznych projektów i inicjatyw. Poniżej lista tych najważniejszych: