+48 71 314 22 22

  WYKŁADY O CYBERBEZPIECZEŃSTWIE

  W czwartek 16 listopada 2023 kolejne klasy brały udział w wykładach online w ramach projektu edukacyjnego Bankowcy dla Edukacji Finansowej Dzieci i Młodzieży BAKCYL.

  Klasa 1d na lekcji o Cyberbezpieczeństwie poznała: zasady bezpieczeństwa i zagrożenia przy korzystaniu z systemów elektronicznych związanych z finansami osobistymi (w tym bankowości elektronicznej), przeanalizowała przykłady praktyk i zachowań etycznych oraz nieetycznych na rynku finansowym i rekomendacje co zrobić, żeby nie paść ofiarą nieuczciwych praktyk.

  Klasa 3c wzięła udział w lekcji online prowadzonej przez NASK p.t. „Jak radzić sobie z dezinformacją w sieci?”. Uczniowie posiedli wiedzę o tym, czym jest dezinformacja, po co jest stosowana, jakie są jej źródła i metody. Poznali czym jest higiena cyfrowa i jak o nią dbać. Zastanawiali się jak rozsądnie korzystać z zasobów internetu i czy TikTok jest bezpiecznym źródłem informacji. Dowiedzieli się także co należy zrobić, kiedy napotkają fałszywą informację

  W ostatniej lekcji wzięła udział klasa 4d, która na lekcji o „Mądrym inwestowaniu” pogłębiła swoje wiadomości o zależnościach między zyskiem a ryzykiem na rynkach finansowych, poznała zasady dywersyfikacji ryzyka oraz reinwestycji.

  Już wkrótce odbędą się kolejne wydarzenia w ramach projektu BAKCYL.