+48 71 314 22 22

    Plan zamówień    2.  Aktualne postępowanie : Zamawiający informuje, że dokumentację postępowania można pobrać pod adresem: PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLNEGO W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH 

    1. Plan postępowań 2021

    BIP Strona główna